Nätverksträff för Familjecentraler i Skaraborg

2010 mars 29
by admin

Onsdagen den 21 april 2010 i Skövde.

Välkomna till en dag om”Förändring i föräldraskap”.

Tillvaron kan förändras oväntat, planerat, dramatiskt eller positivt för en förälder. Du som arbetar på en Familjecentral ska vara beredd att möta detta. Dagen vill ge några vinklingar av livssituationer.

Dina-mina och våra barn – Familjerådgivare Benita Haals Stjernstedt föreläser om den nya familjens problem och glädjeämnen.

Att vara mamma och fru under ett krig – Sebiha Crnic´, ordförande i kvinnocentret ”Ljuset”, Skövde och arbetar i Bosniska-Herzegovina riksförbund.

Tid för erfarenhetsutbyte i yrkesgrupper.

Plats: Sessionssalen, Stadshuset i Skövde.

Tid: kl 09.00 –16.00, registrering och kaffe kl 08.30 –09.00.

Kostnad:225 kr per deltagare.

Kaffe och lunch ingår i priset.

Önskas specialkost, skriv detta i anmälan.

Anmälan till socialnamnden@skovde.se   senast 1 mars.

Bindande anmälan (platsen kan överlåtas till annan)

I anmälan skriv namn, profession, faktureringsadress och vilken familjecentral du representerar.

Frågor besvaras av Gunilla tel: 0500-498200 eller Ingrid tel: 0500-498439

Välkomna!

Personalen på familjecentralen Symfoni

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS